​​Bedrijfsopvolging en - overdracht | Meer-Waerde

Bedrijfsopvolging en - overdracht

Vroeg of laat komt het moment dat u als ondernemer afstand doet van uw bedrijf. Het vinden van de juiste overnamekandidaat is al moeilijk genoeg, maar bij bedrijfsopvolging komt meer kijken . Bedrijfsopvolging is immers niet alleen een zakelijk verhaal; ook emotionele aspecten spelen een grote rol. Bedrijfsopvolging of bedrijfsoverdracht is meestal een langdurig proces dat zorgvuldig moet worden voorbereid. Zonder nadere regeling moet de overdrager doorgaans afrekenen over de stille reserves in de onderneming (eenmanszaak of vennootschap onder firma) of over de aanmerkelijk belang claim op de aandelen (besloten vennootschap).

Bij bedrijfsopvolging of -overdracht moet de verkrijger/overnemer financiële middelen aantrekken om de overname van de onderneming of de aandelen te kunnen financieren. De continuïteit van de onderneming kan daarbij een grotere rol spelen dan het verkrijgen van een zakelijke prijs voor de onderneming. Mede hierdoor kan naast de inkomstenbelasting ook de schenk- en erfbelasting een rol gaan spelen. In 2010 hebben er ingrijpende wetswijzigingen plaatsgevonden op het gebied van bedrijfsopvolging.  Om te bepalen of de mogelijkheden voor bedrijfsopvolging en -overdracht van de huidige wetgeving van toepassing zijn op uw onderneming, is het van belang dat er door een specialist naar uw huidige situatie wordt gekeken. Wij kunnen samen met u een gericht plan voor de toekomst opstellen, waarbij we stilstaan bij alle keuzes die u moet maken.  Zo worden alle fiscale mogelijkheden optimaal benut en weet u  waar u aan toe bent.  De fiscalisten van Meer-Waerde hebben ruime ervaring op het gebied van bedrijfsopvolging en staan u graag persoonlijk terzijde.