​​Home | Meer-Waerde

Welkom bij Meer-Waerde

Onze missie is om u ontzorgen. Van complexe materie naar eenvoud en van onrust naar rust. U kunt creativiteit van ons verwachten. De adviseurs van Meer-Waerde zijn uw betrouwbare en onafhankelijke partners. Wij brengen dagelijks advies uit aan ondernemingen over hun huidige en toekomstige positie. Er wordt goed gekeken naar uw vraag, maar nog beter naar uw behoeften. Niet de waan van de dag maar strategisch en planbaar. Onze fiscale vakspecialisten zoeken ook actief naar mogelijkheden om uw belastingdruk te verlagen. De wet- en regelgeving verandert snel. De adviseurs van Meer-Waerde volgen alle ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en economisch gebied op de voet.

Het takenpakket van Meer-Waerde is veelomvattend. Wij zijn:

  • Specialisten op het gebied van bedrijfsovernames en bedrijfsopvolgingen
  • Fiscalisten die fiscale kennis pragmatisch en toegesneden op de klant toepassen.
  • Registervaluators
  • Waarderingsdeskundigen
  • Vermogensplanners die alle opties voor u in kaart brengen
  • Vertrouwenspersoon, adviseur en klankbord voor de ondernemer en zijn familie
  • Specialisten in de fiscale en financiële positie van de DGA en zijn/haar vennootschappen
  • Adviseurs die de ondernemer en zijn onderneming centraal stellen
  • Adviseurs die van meerwaarde willen zijn voor u en uw onderneming

Om u een beter inzicht te geven kunt u bij diensten meer lezen over onze activiteiten.