​​Home | Meer-Waerde

Welkom bij Meer-Waerde

Belasting betalen moet, of u nu ondernemer of particulier bent. Natuurlijk wilt u niet meer betalen dan noodzakelijk. Daarvoor heeft u de hulp nodig van een goede deskundige adviseur. De fiscalisten van Meer-Waerde zijn betrouwbare en onafhankelijke partners. Wij brengen dagelijks advies uit aan particulieren en ondernemingen over hun huidige en toekomstige fiscale positie. Onze vakspecialisten zoeken actief naar mogelijkheden om uw belastingdruk te verlagen en doen meer dan het indienen van een belastingaangifte alleen. De wet- en regelgeving verandert snel. De adviseurs van Meer-Waerde volgen alle ontwikkelingen op fiscaal, juridisch en economisch gebied op de voet.

Het takenpakket van Meer-Waerde is veelomvattend. Wij zijn:

  • Fiscalisten die fiscale kennis pragmatisch en toegesneden op de klant toepassen.
  • Registervaluators
  • Waarderingsdeskundigen
  • Vermogensplanners die alle opties voor u in kaart brengen
  • Vertrouwenspersoon, adviseur en klankbord voor de ondernemer en zijn familie
  • Specialisten in de fiscale en financiële positie van de DGA en zijn/haar vennootschappen
  • Inleiders op themabijeenkomsten voor accountantskantoren en ondernemers(verenigingen).
  • Adviseurs die de ondernemer en zijn onderneming centraal stellen
  • Adviseurs die van meerwaarde willen zijn voor u en uw onderneming.

Om u een beter inzicht te geven kunt u bij diensten meer lezen over onze fiscale activiteiten.